Arvamusfestival 2021: Vabadus ja vastutus liberaalsolidaarses ühiskonnas

Klipi teostus: Õnne Allaje 14.08.2021 914 vaatamist Humaniora Filosoofia ja semiootika


14. augustil 2021 Arvamusfestivali alal "Minu riik"

COVID-19 pandeemiaga kaasnevad debatid on senisest teravamalt tõstnud esile küsimused vabaduse ja vastutuse vahekorrast. Kas riigil on õigus muuta kohustuslikuks vaktsineerimist või diskrimineerida inimesi selle alusel; kas võime kehtestada reisipiiranguid või inimesi sundtestida? Need küsimused on laiemad ja puudutavad meie tervishoiukorraldust ja sotsiaalsüsteemi tervikuna. Meie arusaam põhiõigustest toetub liberaalsele maailmavaatele, mille kohaselt me oleme oma otsustes ja tegudes vabad, niikaua kui need ei kahjusta teisi inimesi, ning et me võtame ise vastutuse oma valikute eest. Aga meil ka arusaam solidaarsusest, mille järgi ühiskond peab kandma hoolt hättasattunute eest, isegi kui häda tuleneb vabatahtlikest valikutest. Arutelus küsime, kas Eestis üritatakse võtta endale sobivaim külg ameerikalikust liberalismist ja euroopalikust solidaarsusest, nii et jõuame absurdsete olukordadeni, kus vabadus on individualiseeritud, aga vastutus kollektiviseeritud? Kui jah, siis kas peaksime piirama vabadusi või suurendama individuaalset vastutust? Aga küsime ka, et juhul kui inimeste valikud on suuresti geneetiliselt määratud, kas me saame neid üldse teha vastutavaks oma elustiili ja tegude tagajärgede eest?

Osalejad:

Lili Milani - Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu juhtivteadur
Jevgeni Ossinovski - Riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Kadri Simm - Tartu Ülikooli praktilise filosoofia kaasprofessor
Pärtel Piirimäe - Tartu Ülikooli mõtteloo professor
Arutelu juht:
Mats Volberg - Tartu Ülikooli praktilise filosoofia teadur

Arutelu korraldasid TÜ eetikakeskus, TÜ filosoofia ja semiootika instituut ja Mõtteloo keskus

Tartu Ülikooli eetikakeskus osales Arvamusfestivalil Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.