Doktoritöö kaitsmine
Silja Härm
„Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel“

Klipi teostus: UTTV 25.10.2021 1228 vaatamist Usuteadus Doktoritöö kaitsmine


Juhendaja: kaasprofessor Olga Schihalejev, Tartu Ülikool
Oponent: prof professor Martin Ubani, Ida-Soome Ülikool (Soome)

Riiklikes õppekavades on kirjeldatud usundiõpetus valikainena. Uurimuses analüüsitakse gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalseid valikuid usundiõpetuse õpetamise üldpõhimõtetest, õppe-eesmärkidest, -sisust, -meetoditest ja hindamisest riikliku ainekava raamistikus. 

 


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/uritused/silja-harm-eesti-gumnaasiumiastme-usundiopetuse-opetajate-professionaalsed-valikud