Alar Rosentau inauguratsiooniloeng „Meretaseme ja rannavööndi muutused Läänemere idaosas“

Klipi teostus: UTTV 15.02.2022 1832 vaatamist


Mereveetase ja sellega koos ka rannavöönd on Läänemere nõo idaosas teinud pärastjääajal läbi suuri muutusi, millega on kaasas käinud ka esiajaloolise asustuse nihkumine kord mere, kord maismaa poole. Nende muutuste taga on Skandinaavia mandriliustiku sulamine ja sellest tingitud pärastjääegne maatõus ning maailmamere taseme muutused. Vaatamata seni jätkuvale maatõusule on meie esiajaloos olnud ka perioode, kus mereveetase on olnud praegusest madalam, nii et osa meie esiajaloolistest maastikest ja võib-olla ka (veel uurimata) kultuuripärandist on nüüdseks jäänud merepõhja. Setetesse talletunud info võimaldab neid muutusi uurida, et selgitada välja seoseid kliimasündmuste, jääkilpide sulamise ja mereveetaseme tõusu vahel.
 
Läänemere nõo eri piirkondadest on nüüdseks olemas üle tuhande setete vanusemäärangu, mis võimaldavad analüüsida meretaseme muutuste ajalis-ruumilisi mustreid ligi 12 000 aasta pikkusel ajajärgul. Loengus tuleb juttu meretaseme muutuste mustritest Läänemere eri piirkondades ja seostest esiajaloolise asustusega nõo idaosas. Tehakse jalutuskäik möödanikku, alustades muinasmaastike ja varajase asustusega Pärnu ümbruses, Narva-Lauga klindilahes, Hiiumaal ja Tallinnas Vabaduse väljakul ning liikudes edasi pronksi- ja viikingiaegsele Saaremaale.