Kairi Kasearu inauguratsiooniloeng „Kui ahned on sotsiaalsed institutsioonid Eestis?“
 

Klipi teostus: UTTV 24.03.2022 1770 vaatamist


Sotsioloogia on traditsiooniliselt keskendunud küsimusele, kuidas analüüsida, mõista ja mõtestada ühiskonda ning inimese käitumist ühiskonnas. Üleilmastumise ja praeguse pandeemia taustal on sotsiaalsed protsessid, näiteks väärtuspõhiste vastasseisude süvenemine, infopõhine kihistumine, sotsiaalse sidususe vähenemine ja ebavõrdsuse suurenemine veelgi võimendunud. Inauguratsiooniloengul keskendub professor Kairi Kasearu sellele, kuidas „ahned“ sotsiaalsed institutsioonid – perekond ja militaarsfäär – püüavad kohaneda laiemate ühiskondlike protsessidega, võttes arvesse ja kujundades samal ajal oma liikmete ootusi ja vajadusi. Tuginedes mitmesuguste empiiriliste uuringute tulemustele, vaeb ta ühiskondlike protsesside mõõtmise ja mõtestamise vajadust ja keerukust.
 
Kairi Kasearu on Tartu Ülikooli empiirilise sotsioloogia professor alates 2021. aasta jaanuarist. Ta on 2002. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia erialal, kaitsnud 2004. aastal samas teadusmagistri- ja 2010. aastal doktorikraadi. Magistriõpingute ajal õppis Kasearu neli semestrit Konstanzi Ülikoolis sotsioloogiat ja psühholoogiat ning 2007. aastal oli sealsamas professor Gisela Trommsdorffi uurimisrühmas külalisteaduriks. Ta on osalenud ja osaleb praegugi mitmes rahvusvahelises uurimisvõrgustikus ja töörühmas, nt COST Action ning NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioon. Alates 2005. aastast on ta töötanud Tartu Ülikoolis referendi, assistendi, lektori, teaduri ja dotsendina. Aastatel 2011–2013 oli Kairi Kasearu Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi juhataja. Aastast 2013 juhib ta Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis tegutsevat strateegilise jätkusuutlikkuse kompetentsikeskust. Akadeemilise elu kõrval on Kasearu aastakümneid tegelenud kogukondade ja külaelu eestvedamisega kodukohas Põlvamaal.