Tartu Planeerimiskonverents 2021/2022: sessioon 5b

Klipi teostus: Videal 25.03.2022 406 vaatamist Realia et naturalia Ökoloogia ja maateadus


Sessioon 5b: Kes otsustab kui keskkonnamõju hindamises ei jõuta kompromissini?

Keskkonnamõjude hindamist viivad sisuliselt ja menetluslikult läbi arendaja, otsustaja ja keskkonnaekspert. Kõigil on siin seadusest ja positsioonist tulenev kindel roll ja vastutus. Paraku on sagenenud olukorrad, kus keskkonnaekspertidele langeb ebaproportsionaalselt suur koorem ning neilt oodatakse riiklike huvide tasakaalustamist, et mitte öelda lausa poliitika kujundamist. Näiteid leiab nii taastuvenergeetika, muinsuskaitse, riigikaitse ja looduskaitse teemadel. See trend on ajas kasvanud, kus erinevate riigiasutuste suunised keskkonnamõju hindamistele on vastuolulised ning pole selge, mis on riiklik prioriteet. Tundub, et keskkonnaekspertidel on ülesanne joosta korraga nii paremale kui vasakule, aga teatavasti pole see võimalik. Ekspertidel on asjaomastelt asutustelt vaja nende omavahelist selget ja töötavat kokkulepet. Kui valikud on poliitilised mitte tehnilised, siis ekspert neid teha ei saa. Soovime ettekandes praktiliste näidete varal seda teemat avada ning sellele suuremat tähelepanu juhtida. 

Esinejad: Toomas Pallo, Karl Kupits, Eleri kautlenbach, Andres Lindemann, Ulla Kadakas, Erik Krosenkranius, Hendrik Puhkim.


Lisainfo veebis: https://planeerimiskonverents.ut.ee/