Public lecture by Honorary Doctor Ewan Birney: "Big data in biology; EMBL's role and what the pandemic has taught us"

Prof Ewan Birney, Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi (EMBL) asedirektor ja Euroopa Bioinformaatika Instituudi (EMBL-EBI) direktor: „Suurandmed bioloogias, EMBL-i roll ja pandeemia õppetunnid

 

Klipi teostus: Britta Vassiljeva 26.05.2022 1296 vaatamist Arvutiteadus


Prof. Ewan Birney, Deputy Director General EMBL & Director EMBL-EBI, held a public lecture at the University of Tartu in the Institute of Computer Science on 26 May 2022.

Ewan Birney has largely contributed to the development of bioinformatics and genomics globally, promoted the international renown of researchers of the University of Tartu and Estonia and formed the new generation of Estonian bioinformatics researchers. He has collaborated with several Estonian researchers at the EMBL-EBI, in joint EU research projects and the bioinformatics infrastructure ELIXIR. This has brought many new contacts and development opportunities to Estonian researchers. He has also helped Estonian research find recognition in bioinformatics tools, genomics, and personalised medicine. The international reputation, renown and visibility of Estonia and the University of Tartu in bioinformatics and genomics have significantly increased thanks to good cooperation with Ewan Birney.

Professor Ewan Birney on aidanud suurel määral kaasa bioinformaatika ja genoomika arengule kogu maailmas, Tartu Ülikooli ja Eesti teadlaste rahvusvahelise tuntuse edendamisele ning Eesti uue põlvkonna bioinformaatikateadlaste kujundamisele. Ta on mitme Eesti teadlasega teinud koostööd EMBL-EBI-s, ühistes Euroopa Liidu projektides ja bioinformaatika teadustaristu ELIXIR arendamisel. Tänu talle on Eesti teadlased sõlminud vajalikke sidemeid ja saanud võimalusi end bioinformaatika alal arendada. Samuti on ta aidanud Eesti teadusel leida tunnustust bioinformaatika tööriistade, genoomika ja personaalmeditsiini vallas. Eesti ja Tartu Ülikooli rahvusvaheline maine, tuntus ja nähtavus bioinformaatika ja genoomika alal on tänu heale koostööle Ewan Birneyga märkimisväärselt kasvanud.