Public lecture by Honorary Doctor Mart Saarma: "Life and death in the nervous system“

---

Audoktor Mart Saarma avalik loeng: „Elu ja surm närvisüsteemis“

Klipi teostus: Britta Vassiljeva 26.05.2022 1415 vaatamist Arvutiteadus


Prof. Mart Saarma, Research Director of the Institute of Biotechnology from University of Helsinki, held a public lecture at the University of Tartu in the Institute of Computer Science on 26 May 2022.

Professor Saarma is a very reputable researcher who has been constantly at the forefront of science. He has a background in molecular neuroscience and has recently investigated the biology of neurotrophic factors and their therapeutic applications. 
Cooperation with the University of Tartu has had a special place in Professor Saarma's activities. He has repeatedly given lectures at the University of Tartu Faculty of Medicine and chairs the international scientific advisory board of the Centre of Excellence for Genomics and Translational Medicine of the University of Tartu. His cooperation with the University of Tartu Institute of Chemistry, especially with Prof. Mati Karelson and Prof. Jaanus Harro, is also important, focusing on the development and research of new GDNF mimetics. It is safe to say that without Mart Saarma's contribution as a partner, educator, consultant and spokesperson for our researchers, the University of Tartu would not be such a well-known and highly recognised centre of genomics and personalised medicine in Europe today.

---

Prof Mart Saarma, Helsingi Ülikooli biotehnoloogia instituudi teadusdirektor pidas avaliku loengu Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis 26. mail 2022.

Professor Mart Saarma on mainekas teadlane, kes on pidevalt tegutsenud teaduse eesliinil. Tal on molekulaarse neuroteaduse taust ning viimasel ajal on ta palju uurinud neurotroofsete faktorite bioloogiat ja nende raviotstarbelist rakendamist.
Mart Saarma tegevuses on erilisel kohal olnud koostöö Tartu Ülikooliga. Ta on korduvalt pidanud loenguid ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas ning andnud suure panuse genoomika ja siirdemeditsiini tippkeskuse rahvusvahelise teadusliku nõuandva kogu esimehena. Olulisel kohal on ülikooli keemia instituudiga, eelkõige professor Mati Karelsoni ja professor Jaanus Harroga tehtud koostöö, mille keskmes on uute GDNF-i mimeetikumide arendamine ja uurimine. Ilma Mart Saarma aastatepikkuse tegevuseta koostööpartnerina, koolitajana, nõuandjana ja meie teadlaste eestkõnelejana ei oleks Tartu Ülikool praegu Euroopas sedavõrd tuntud ja kõrgelt tunnustatud genoomika ja personaalse meditsiini keskus.