„Transcendence, as a Theme in Theology and Technology“ „Transtsendentsus kui teema teoloogias ja tehnoloogias“

Ahenkora Siaw Kwakye

Klipi teostus: UTTV 11.10.2022 348 vaatamist Humaniora Usuteadus Doktoritöö kaitsmine


Ahenkora Siaw Kwakye uurib oma väitekirjas  transtsendentsi tähendust religioonis/teoloogias ja teaduses/tehnoloogias. Seejuures nalüüsib ta "posthumanistlikke" diskursusi valitud religioonides, transhumanismis ja posthumanismis.

Juhendaja: prof Anne Kull, PhD (Tartu Ülikool)

Oponent: Stefanie Knauss, Th.D. (Associate Professor, University Villanova, USA)