Hedi Petersoni inauguratsiooniloeng „Arvutiga bioloogia kallal“
 

Klipi teostus: UTTV 22.11.2022 1385 vaatamist


Bioinformaatikal on keskne roll seni vastamata bioloogiliste küsimuste lahendamisel. Tänapäevased uurimismeetodid võimaldavad bioloogilisi toimemehhanisme uurida väga detailselt, tuues kaasa nii mahukad andmed,
et neid käsitsi analüüsida ja omavahel seostada ei ole kaugeltki otstarbekas ega enamasti ka võimalik. Nii tuleb
bioloogiale appi võtta arvuti. Kuid arvuti omapäi ei oska ükskõik kui suurte või väikeste andmetega midagi kasulikku teha. Siit tulebki bioinformaatika kui eriala peamine väljakutse – panna arvutid tööle nii, et nad mõistaksid
bioloogiat.
 
Bioinformaatika on eriala, kus kokku saavad arvutiteaduse, bioloogia, tarkvaratehnika ja statistika teadmised.
Näiteks aitab bioinformaatika genoome järjestada ja analüüsida, ravimikandidaate sõeluda ning koroonapandeemia ulatust visualiseerida. Seni, kuni on piisavalt andmeid ja selgeid küsimusi, on võimalik bioinformaatika
vahenditega terasid sõkaldest eraldada ning nõela heinakuhjast leida.
 
Oma loengus annab professor Peterson ülevaate bioinformaatiliste meetodite arengust. Käsitlemist leiavad näited bioinformaatika rollist bioloogilistes avastustes ning arutluse alla tuleb bioinformaatika kui teaduse ja taristu
koht ühiskonnas.
 
Hedi Peterson on lõpetanud 2004. aastal Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna bioinformaatika õppekava. 2015. aastal kaitses ta samas doktoriväitekirja bioinformaatikas suure läbilaskevõimega andmete kasutamisest geenidevaheliste suhete tuvastamiseks. Aastatel 2011–2013 töötas Hedi Peterson Genfi Ülikoolis järeldoktorandina ning 2014–2021 Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis bioinformaatika teaduri, vanemteaduri
ja kaasprofessorina. Aastatel 2014–2020 oli ta osalise koormusega juhtivteadur firmas Quretec.
 
Alates 2022. aastast on Hedi Peterson arvutiteaduse instituudis bioinformaatika professor. Teadustöös keskendub ta oomikateaduste andmete analüüsile ja integreerimisele ning selleks vajalike tööriistade loomisele. Suure
osa tema igapäevatööst moodustab eluteaduste taristu ELIXIR raames bioinformaatikateenuste loomine ning
edasiarendus, et kogu maailma, sealhulgas Eesti eluteaduste üliõpilastel ja teadlastel oleksid parimad võimalikud
tööriistad oma uurimistöö elluviimiseks.
 
Hedi Peterson on LUMI superarvuti, Euroopa Nukleotiidiarhiivi ja Belgia ELIXIR-i teaduslike nõukogude liige.