Korp! Vironia 110 aastapäevale pühendatud pidulik aktus

27.11.2010 7683 vaatamist aktus Pidulikud sündmused Varia


Korporatsioon Vironia lipukirjaks on "Ühisus, kindlus, ausus". Need omadused iseloomustavad seda organisatsiooni ja selle liikmeid. Korporatsioon Vironia on avatud kõigile eesti soost meestudengitele, kes tahavad tunda ja kogeda akadeemilise elu kõiki tahke, kellele on olulised traditsioonid, inimlikud väärtused, sõprussidemed, kes tahavad end kultuurilises mõttes maksimaalselt harida, kellele on tähtis isamaa ning ühisus, kindlus ja ausus. Korp! Vironia kui eestimeelne seltskondlik organisatsioon seab oma tegevuse sihiks viroonlaste igakülgse harimise ja kasvatamise vaba Eesti vaimus. Kõige olulisem kogemus, mille korporatsioonis tegutsemine oma liikmetele pakub, on demokraatliku organisatsiooni toimimises ja selle juhtimises osalemine. Paljud korp! Vironia liikmed saavad just siit oma esimesed kogemused rühmatöös, inimeste juhtimises ja oma ideede teostamises. Saadud kogemused julgustavad seadma endale kõrgemaid eesmärke edasises elus. Teine suund, mida korp! Vironia oma tegevusega katta püüab, on liikmete intellektuaalne areng ja seltskondlik kasvatus. Lisaks sügavatele erialateadmistele vajab harmooniliselt arenenud isiksus ettekujutust ka teistes teadusvaldkondades toimuvast ja viisakate käitumistavade omandamist. Seda kõike on võimalik ärksatel tudengitel õppida erinevatel elualadel tegutsevate vironustega lävides ja kasulikke kogemusi talletades.