Margit Keller: Kestlik areng – kuidas sellest mõelda ja mida selleks teha? (TÜ)

„Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks” 

 

 

08.03.2023 472 vaatamist


Kliimamuutused ohustavad meid ümbritsevat loodust ja inimühiskonda. Tulemuslik võitlus kliimamuutustega algab kliimateadlikkusest: arusaamast globaalse soojenemise põhjustest ning oskustest inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada ja kliimamuutusteks valmistuda. Haridus on kliimamuutuste mõjude vähendamisel määrava tähtsusega. Projekti põhieesmärk on suurendada Eesti ühiskonna kliimateadlikkust süsteemse kliimahariduse kaudu kõigil haridusastmetel.
 
Selleks loome kliimaharidusliku programmi, mis käsitleb globaalse soojenemise põhjuseid, kliimamuutuste mõjusid loodusele ja inimühiskonnale ning arendab oskusi kliimamuutuse leevendamiseks ja selle mõjudega kohanemiseks. Kliimaharidus kujundab kliimahoidlikke väärtushinnanguid, toetades säästlikku arengut väärtustava kliimakindla ja kliimasõbraliku ühiskonna loomist. Loome kliimahariduse strateegiad, kaasaegsed teaduspõhised õppematerjalid ja toetame kliimahariduse juurutamist haridusasutustes. 
 
Projekti „Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks“ partnerid on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool ja Bergeni Ülikool Loodusmuuseum Norras.

 


Lisainfo veebis: https://kliimateadlik.ut.ee/avaleht