Navi akadeemia seminar "Üksindusest ühiskonnas"

Klipi teostus: UTTV 25.01.2024 128 vaatamist


25. jaanuaril Navi Külaseltsis toimunud seminaril käsitleti üksilduse teemat tänapäeva ühiskonnas. Akadeemia fookuses oli küsimus: “Üksildus väheneva ja vananeva rahvastikuga ühiskonnas – kuidas tõhusalt reageerida?”. Loe üritusest lähemalt: https://eetikakeskus.ut.ee/et/sisu/uksildus-meie-uhiskonnas. Navi Akadeemiat korraldasid Navi Külaselts ja Tartu Ülikooli eetikakeskus Tartu Maailmaülikooli projekti raames. Tartu Maailmaülikool on osa Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist ning selle raames toimuvates kogukonna-akadeemiates korraldatakse väärtusarutelusid, tutvustatakse kogukondlikkuse teooriat ja teadust muudel kogukondi huvitavatel teemadel.
 
 


Lisainfo veebis: https://eetikakeskus.ut.ee/et/sisu/uksildus-meie-uhiskonnas