Mõisamaastik

Nele Nutt

Klipi teostus: Elis Pärn ja UTTV 20.02.2024 37 vaatamist Humaniora Kultuuriteadus ja kunstid


HVAJ.05.018 Aadlikultuur ja Balti villa rustica (3 EAP)"
Loengute eesmärgiks on seostes rahvusvaheliste kunstiuurimise peavooludega anda ülevaade "Balti villa rustica" kujunemise ja arenguloost, tõsta esile nii seda mõjutanud rahvusvahelisi suundumusi kui kohalikku eripära, rõhutada nii nn. kõrgarhitektuuri ja selle väljapaistvamate meistrite rolli kui neile eelduseks olnud kultuurilisi ja sotsiaalseid tingimusi, mis viisid Eesti arhitektuuriajaloo ühe kesksema fenomeni - ainukordse Balti aadli - ja mõisakultuuri välja kujunemiseni. Loengutes peatutakse paljudel erinevatel teemadel alates valgustuslikest ideede mõjust kuni mõisa kunstikogudeni, aadlikest literaatide ja kunstnike tegevusest kuni eesrindliku teadussaavutuste ja edusammudeni tähelepanuväärselt silmapaistva mõismajanduse mudeli välja arendamiseni.