Konverents "Ajakirjanduse vabadus ja vastutus. Eile, täna, homme."


19. novembril toimub Estonia talveaias TÜ eetikakeskuse VI konverents sarjast "Ühiseid väärtusi otsides ja hoides" teemal "Ajakirjanduse vabadus ja vastutus. Eile, täna, homme." Konverentsil arutame selle üle, kuidas on vabadus ja vastutus seotud. Kuidas paistab eesti ajakirjandus võrdluses teiste demokraatlike riikide ajakirjandusega? Aga võrreldes meie enda varasemate aegade ajakirjandusega? Kas vajame hästitoimivat demokraatiat, et saaksime vastutustundliku ajakirjanduse, või hoopis vastutustundlikku ajakirjandust, et saada hästitoimivat demokraatiat? Millist rolli on ajakirjandus mänginud rahvuse eneseteadvuse, ühistes väärtustes kokkuleppimisel ja riikluse ülesehitamisel läbi aegade? Millist rolli peaks ta mängima täna? Kas ajakirjandus peaks pluralistlikus ühiskonnas kujundama või kujutama (edastama) väärtusi? Kui viimast, siis kelle omi? Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoniga. Konverents toimub UNESCO ülemaailmse filosoofiapäeva ja Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.


Lisainfo veebis: http://www.eetika.ee/870981