Academica XI

01.10.2007 12180 vaatamist varia Varia


AVALIK DISKUSSIOON

"Eliitülikoolid ja massiline kõrgharidus"

Diskussiooni juhib Margit Sutrop, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor

Osalejad: Alar Karis, Tartu Ülikooli rektor

Gerhart von Graevenitz, Konstanzi Ülikooli rektor

Toivo Maimets, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor

Jüri Allik, Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor

Peter Kroth, Konstanzi Ülikooli taimeökofüsioloogia professor

Friedrich Breyer, Konstanzi Ülikooli majandus- ja sotsiaalpoliitika professor

Heli Aru, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/287470