Teenindusühiskonna areng ja teoreetilised käsitlused, II osa

23.09.2010 3621 vaatamist VariaLoengus mõtestatakse, mida tähendavad teenus, teenindus ja teenindamine, mis on terviklik teenustoode ning mida mõeldakse teenuste tehnilise, funktsionaalse ja emotsionaalse kvaliteedi all. Loengus selgitatakse, millised on klientide põhiootused, vajadused ja soovid ning miks on vajalik klientide rühmitamine. Loengu lõpul peatutakse klienditeenindaja erinevatel rollidel ning otsuste mõjuteguritel. Loengu pikkus on 4 akadeemilist tundi.