Teenindussuhtlus ja -käitumine

23.10.2010 4539 vaatamist VariaLoengus peatutakse teenindussuhtluse ja käitumise erinevatel aspektidel, analüüsitakse teenindussituatsioone ning tüüpilisemaid vigu teenindamisel, sh. teeninduskeele kasutamisel. Eraldi alateemadena käsitletakse eri- ja eristavate vajadustega klientide teenindamist ning kliendikeskset teenindamist veaolukordades. Loengu pikkus on 2 akadeemilist tundi.