Andmestik, rühmitamine ja kirjeldav statistikaAntud loengus õpitakse tundma andmestiku kohta kirjeldava analüüsi tegemise meetodeid (vigade analüüs, rühmitamine, statistilised näitarvud).