Testimine. Dispersioonanalüüs.

14.04.2009 4010 vaatamist Matemaatika ja matemaatiline statistikaAntud loengus näidatakse statistilise testimise võimalusi MS Exceli ja SPSS väljundite põhjal. Võrreldakse kahe üldkogumi keskväärtuseid ja dispersioone, kasutades F-testi, T-testi ja ANOVAt.