e-õppe päev 2005

12.10.2005 4120 vaatamist varia Varia


e-kursuse õpieesmärgid, oodatav õpitulem, hindamine; e-kursuse ajaline planeerimine; õpikeskkond ja ülesannete planeerimine e-kursusel .