30. TÜ Arstiteaduskonna päevad

07.10.2005 3713 vaatamist avalik loeng Arstiteadus


30. TÜ Arstiteaduskonna päevad juhatab sisse dekaan Toomas Asser, sõna saab rektor Jaak Aaviksoo, sõna saab Sotsiaalministeeriumi abiminister Peeter Laas. Akadeemilise aulaloengu peab prof. Hillar Palamets. Autasustamist ja kutsetunnistuste kätteandmist juhatab ning lõppsõna ütleb dekaan prof. Toomas Asser