Uute WebCT kursuste esitlemine

04.10.2005 4874 vaatamist varia Varia


TÜ uute WebCT kursuste esitlemine, mille väljatöötamist toetati ESF meede 1.1 projekti "Regionaalselt kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi e-õppe arenduse" (REDEL) raames.