Eesti-Saksa riigiõiguse sümpoosion teemal
"Põhiõiguse riigi ja Euroopa tasandil - harmooniline või pingestatud suhe?"
DEUTSCH-ESTNISCHES RECHTSSTAATSFORUM
"VERFASSUNGSGRUNDRECHTE AUF NATIONALER UND EUROPÄISCHER EBENE: EIN HARMONISCHES ODER EIN GESPANNTES VERHÄLTNIS?"
der 1-ste Teil
 

Klipi teostus: UTTV 09.09.2011 8018 vaatamist Õigusteadus


9. septembril kell 9.30-14.00 toimub Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis Eesti-Saksa sümpoosion teemal "Põhiõiguse riigi ja Euroopa tasandil - harmooniline või pingestatud suhe?" Sümpoosioni põhiküsimuseks on, kas põhiõigustest saadakse liikmesriikide ja Euroopa tasandil ühtemoodi aru või esineb ka märkimisväärseid erinevusi. Sümpoosioni peaesinejateks on Saksa põhiseaduskohtu kohtunik ja Göttingeni Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Andreas L. Paulus ning Eesti Vabariigi õiguskantsler Indrek Teder. Pikematele ettekannetele järgneb Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professori Raul Naritsa juhitav diskussioon poliitikutega, kus osalevad Riigikogu komisjonide esimehed Rait Maruste ja Marko Pomerants. Sümpoosioni programm: 09.30 Tervitused - Prof Lauri Mälksoo, Tartu Ülikooli Riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi juhataja - Thomas Schneider, Konrad Adenaueri Fondi Eesti Esinduse juht 10.00 "Põhiõiguste kolmnurk: Karlsruhe, Luxembourg ja Strasbourg" Ettekandja: Prof. Andreas L. Paulus, Saksa konstitutsioonikohtu kohtunik ja Göttingeni Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor. Järgneb diskussioon. 11.00 "Raha ja põhiõigused" Ettekandja: Indrek Teder, Eesti Vabariigi õiguskantsler. Järgneb diskussioon. 12.00 Kohvipaus Korraldaja: Konrad Adenaueri Fond ja Tartu Ülikooli riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituut Kontaktisik: Lauri Mälksoo, TÜ riigi- ja rahvusvahelise õiguse instituudi juhataja Telefon: 737 6042 E-posti aadress: lauri.malksoo@ut.ee


Lisainfo veebis: http://www.oi.ut.ee/et/1050015