EESTI SOTSIAALTEADUSTE VII AASTAKONVERENTS Lõpuplenaaristung

24.11.2007 4892 vaatamist konverents Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


EESTI SOTSIAALTEADUSTE VII AASTAKONVERENTS

Lõpuplenaaristung "Quo vadis, Eesti ühiskond?", Tartu Ülikooli aulas

Juhatab prof. Marju Lauristin

Esinejad: Erik Terk, Raul Eamets, Mati Heidmets, Vello Pettai, Raivo Vetik, Dagmar Kutsar

Järgnev diskussioon

Konverentsi lõpetamine


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/312427