Bingsheng Zhang PhD defence

Klipi teostus: Mirjam Paales 10.10.2011 5289 vaatamist Arvutiteadus Doktoritöö kaitsmine


10. oktoobril 2011. a. kaitses Bingsheng Zhang doktoritöö "Efficient Cryptographic Protocols for Secure and Private Remote Databases"
("Efektiivsed krüptograafilised protokollid turvaliste ja privaatsete kaugandmebaaside jaoks")

 

Juhendajad: Vanemteadur Helger Lipmaa (Tartu Ülikool), Prof. Peeter Laud (Tartu Ülikool)
Oponendid:    Senior Lectr. Jens Groth (University College London, UK) Assoc. Prof. Jesper Buus Nielsen (University of Aarhus, Denmark)

Doktoritöö lühikokkuvõte
Pilvearvutus on üks valdkondi, mida turuliidrid, nagu näiteks Apple, Google või Microsoft, tänapäeval märkimisväärselt edendavad ja reklaamivad. Kogu IT- tööstus on liikumas traditsioonilisest mudelist, kus asutused ja organisatsioonid haldavad oma andmebaase ise, mudelisse, kus andmebaaside hoidmine ning opereerimine on allhankega üle antud kolmandate osapoolte vastutusalasse. Kolmandatele osapooltele üleantud andmebaasid on eriti populaarsed mobiilsete seadmete, nagu nutitelefonid ja võrguarvutid, juures, mis ei suuda suuri andmehulki salvestada. Mitmed uued lahendused, nagu näiteks "tarkvara kui teenus", võimaldavad ettevõtetel pakkuda kasulikku funktsionaalsust kaugsalvestatud andmetel. Selline "pilvine ilm" toob aga endaga kaasa ka palju uusi turva- ja privaatsusprobleeme kaugandmebaasidel. Käesolevas töös uuritakse põhiliselt krüptograafilistel protokollidel põhinevaid lahendusi nendele kaugandmebaaside turva- ja privaatsusprobleemidele. Klassikaliselt on krüptograafilisi protokolle kasutatud konfidentsiaalsus-, terviklus- ja autentsusomaduste saavutamiseks. Tänapäevased protokollid suudavad aga enamat, olles võimelised arvutitevahelise koostöö jaoks tagama palju erinevaid kasulikke omadusi. Käesolevas töös konstrueerime krüptograafilisi protokolle teatud ülesannete jaoks järgnevas kolmes stsenaariumis:
1.    Privaatsed andmebaasipäringud
2.    Allhankena hallatav andmebaas
3.    Peidetud andmebaasi muutmine