Ronald Inglehart
Evolutionary modernization and cultural change

Klipi teostus: UTTV 08.12.2011 6312 vaatamist avalik loeng Riigiteadus


Ronald Inglehart on Michigani ülikooli poliitikateaduste professor, kelle algatatud on globaalne, sadu sotsiaalteadlasi ühendav uurimisprojekt World Values Survey. WVS uurib inimeste hoiakuid ja uskumusi ning seda, kuidas need aja jooksul muutuvad ning missugust sotsiaalpoliitilist mõju need omavad. Ülemaailmset väärtusteuuringut viiakse läbi alates 1981. aastast ning see hõlmab 97 riiki kõigil kuuel asustatud mandril. Professor Ingleharti arvukad raamatud ja artiklid kultuurilistest muutustest ja nende tagajärgedest on olnud ülimalt mõjukad. Tänavu septembris pälvis Ronald Inglehart koos Pippa Norrisega (Harvardi Ülikool) Johan Skytte preemia, mida kutsutakse ka mitteametlikuks politoloogia Nobeliks. Preemiat annab välja Uppsala ülikooli Skytte fond. Inglehart ja Norris said kõrge autasu "uuenduslike ideede eest, mis puudutavad poliitilise kultuuri tähtsust ja allikaid ülemaailmses kontekstis ning mis on murdnud välja tavapäraste teaduslike lähenemiste raamidest  Professor Inglehart külastab Eestit Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi ja EL-Venemaa uuringute keskuse (CEURUS) kutsel. Euroopa Liidu-Vene uuringute keskus (CEURUS) koondab eri valdkondade teadlasi ja eksperte, et uurida süvitsi Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni suhteid ning vastasmõjusid. Rohkem infot: http://ceurus.ut.ee

Modereerib prof Andres Kasekamp


Lisainfo veebis: http://skytteprize.statsvet.uu.se/