Tartu Ülikooli ja Siseministeeriumi sümpoosion "Kõrgharidus ja regionaalne areng"

05.05.2006 5153 vaatamist varia Varia


TÜ REGIONAALSE ARENGU VALDKONNA TEGEVUSE 10. AASTAPÄEVA SÜMPOOSION sümpoosioni avamine Tartu Ülikooli rektor professor Jaak Aaviksoo Jaan Õunapuu, regionaalminister: Eesti regionaalpoliitika arengusuundadest professor Jaak Aaviksoo, Tartu Ülikooli rektor: haridus ja regionaalpoliitika Kristjan Haller, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler: regionaalne mõõde kõrghariduses Urmas Klaas, Põlva maavanem, maavanemate koordinaatori kohustes: maavanemad ja regionaalareng Esta Tamm, Tartu maavanem: Tartu maakonna areng ning koostöö kõrgkoolidega professor Ain Heinaru, Tartu Ülikooli teadusprorektor: TÜ teadus- ja arendustegevus Eesti regioonides heli: Aimar Sild


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/159639