VIII semiootika sügiskool. "Märgisüsteemidest füüsikalistes loodusteadustes" (Kalev Tarkpea)


VIII semiootika sügiskooli "Semiootika metodoloogia " "Märgisüsteemidest füüsikalistes loodusteadustes" (Kalev Tarkpea)


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/201610