XXIX Eesti õigusteadlaste päevad "15 aastat õigusreforme Eestis"

Lõunane plenaaristung

19.10.2006 5663 vaatamist konverents Õigusteadus


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/198791