Sotsiaalteaduskonna 15. aastapäev

01.06.2007 4900 vaatamist aastapäev Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika


Sotsiaalteaduskonna 15. aastapäev

1. juuni 2007

Toome Konverentsimaja (Lossi19)

Avasõnavõtt sotsiaalteaduskonna dekaanilt prof Eiki Berg'ilt

Henn Käärik "Sotsiaalteadustest Eestis kuni 1940. aastani"

Prof Marju Lauristin "Sotsioloogia contra "punased ained": sotsiaalteaduste arengust nõukogudeaegses Tartu Ülikoolis"

Prof Rein Taagepera "Sotsiaalteaduskond 1992: Nägemus, tegelikkus, tulemus"

Ain Haas "Misjonärid, seiklejad või saamamehed?" Välisõppejõud sotsiaalteaduskonna algaastatel"

Prof Jüri Allik "Eesti sotsiaalteaduste tänane seis"

Eiki Bergi kokkuvõte


Fotogalerii


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/242618