Eesti geoloogilised vaatamisväärsused – Härma müürid Piusa jõe ürgorus

Klipi teostus: Mai Seppel 10.10.2013 10806 vaatamist Ökoloogia ja maateadus


TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel käivitunud projekt TÜ Geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus jätkus 2013. aastal Eesti geoloogiliste vaatamisväärsuste teemaliste koolitustega.

Eesti geoloogilisi vaatamisväärsusi  käsitleva koolituse käigus tutvusime Võru maakonnas Härma küla lähistel Piusa jõe paremal kaldal asuvate Eesti kõige kõrgemate ja maalilisemate Devoni liivakivi paljandite - Härma müüridega.

Härma ülemine ehk Mäemine ehk Keldri müür paikneb 43 m kõrgel järsul Piusa ürgoru paremal veerul, kus võib jälgida kuni 30-meetrilist liivakivi profiili.

Paljanduvad Gauja lademe ülemise osa, Lode kihistiku põimkihilised liivakivid rohkete roostepruunide limoniitsete pindadega.

Härma alumine ehk Kõlksniidu ehk Roikina müür paikneb Piusa jõe parema kõrge kaldajärsaku 60-meetrilisel lõigul ja on kuni 20 m kõrgune. Suurimaks vaatamisväärsuseks on osaliselt paljandist eraldunud 19 m kõrgune liivakivist torn, mida on nimetatud ka "maapüramiidiks". Torn on omapärane liivakivi murenemisel tekkinud eraldisvorm, mis on piiritletud väga selgelt välja kujunenud kahesuunaliste lõhepindadega.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/BGGM/vaatamis/index.html