Tartu Ülikooli konverents
"VISIOON 2032"- Eesti 2032

Klipi teostus: UTTV 11.04.2014 8198 vaatamist Haridusteadus


Ülikooli ülesanne on olla eestvedaja. Ülikooli õppejõududelt ja teadlastelt oodatakse probleemide lahendamist, aga selle kõrval on veel tähtsam luua ülikoolis kogu maailmale uuenduslikke ja innustavaid lahendusi. Eestikeelse kultuuriruumi ainsa universitas’ena on Tartu ülikool suuteline ette nägema ja mõjutama eri eluvaldkondade arengut ning pakkuma uusi vaatenurki nii majanduslikele, ühiskondlikele kui ka tehnoloogilistele probleemidele.

Me peame endale ikka ja jälle meelde tuletama, et ülikooli tugevuse ja elujõulisuse alus on valmidus ise ühiskonnale rohkem tagasi anda, see on meie vastutus ühiskonna ees. Ülikooli rolli ühiskonna hea käekäigu tagajana tahame kinnitada ka oma uues arengukavas aastateks 2014–2020.

Kavandataval tulevikukonverentsil arutlevad eri valdkondade Eesti ja Euroopa asjatundjad Eestit ja meid ümbritsevat maailma mõjutavate ühiskondlike suundumuste üle ning püüavad kujundada arusaama, mida see eeldab ülikoolidelt. Aulas kõlavate ettekannete täiendamiseks anname visioonikonverentsi ajaks välja ka kogumiku Tartu ülikooli teadlaste tulevikumõtetega. Kogumikku on koondatud ülikoolipere liikmete teadmistele tuginevad prognoosid lähituleviku arenguvõimaluste, ülesannete ja neisse sekkumise vajaduse kohta.


Lisainfo veebis: http://visioon2032.ut.ee/et