"Suremuse analüüs TÜ Eesti Geenivaramu kohordis", Krista Fischer

Klipi teostus: Rainis Haller 16.04.2014 15186 vaatamist Matemaatika ja matemaatiline statistika


Krista Fischer (TÜ Eesti Geenivaramu vanemteadur), "Suremuse analüüs TÜ Eesti Geenivaramu kohordis".

Kokkuvõte: TÜ Eesti Geenivaramuga on aastatel 2002–2011 liitunud ligikaudu 52 000 geenidoonorit. Andmebaasi linkimisel Eesti Surmapõhjuste Registriga selgus, et 2013. aasta juulikuuks oli neist surnud enam kui 2300 inimest. Nende andmete analüüsil elukestusanalüüsi meetodite abil on võimalik kindlaks teha tegureid, mis mõjutavad suremuse riski. Ettekandes tutvustatakse elukestusanalüüsi meetodeid ja seda, kas ja millisel moel tuleks standardset metoodikat (nt Coxi võrdeliste riskide mudeleid) kohandada, arvestamaks selle kohordi eripära. Ühe näitena räägime erinevatest võimalikest ajaskaaladest mudelite hindamisel. Lisaks arutletakse selle üle, kuidas leida suremusega seotud tegureid väga suure hulga biomarkerite seast (sh ka ülegenoomsetes uuringutes) ja tutvustatakse palju kõlapinda leidnud artiklit nelja suremusega seotud biomarkeri teemal.

Eesti matemaatika ja statistika doktorikooli seminar 16. aprillil 2014. a kell 14:15--16:00 Tartus J. Liiivi 2-404.

Filmis: Rainis Haller.