Seminar "Rahvusvahelised rahvusteadused rahvusülikoolis"

Klipi teostus: UTTV 02.12.2014 14803 vaatamist Pidulikud sündmused Rahvusteadused


Seminar „Rahvusvahelised rahvusteadused rahvusülikoolis” ja kogumiku „Rahvusvahelised rahvusteadused“ esitlus
Rahvusülikooli 95. aastapäevale pühendatud seminaril „Rahvusvahelised rahvusteadused rahvusülikoolis” esitletakse kogumikku „Rahvusvahelised rahvusteadused”, kus TÜ filosoofiateaduskonna kümme rahvusteaduste professorit tutvustavad oma uurimisala ja professuuri tegevust. Kuulatakse värskelt promoveeritud TÜ audoktori professor Michael Northi loengut Läänemere kultuurisuhetest ning arutatakse selle üle, kuivõrd rahvusvahelised peaks rahvusteadused olema.
2012. aastast alates rahastab riik Tartu Ülikooli juures kümmet rahvusteaduse professuuri. 2013/2014 korraldas filosoofiateaduskond ürituste sarja Tartus ja Tallinnas, kus 20 loengu raames tutvustati kõiki professuure. Toimunud loengute alusel on rahvusteaduste professorid vormistanud artiklid, mis on koondatud kogumikku „Rahvusteadused rahvusülikooli“. Raamatu eessõnas mõtestab dekaan prof Margit Sutrop  lahti selle, mida tähendavad rahvusvahelised rahvusteadused rahvusülikoolis.
Seminari lõpetab paneeldiskussioon teemal „Kas rahvusteaduste rahvusvahelisus on soovitav ja saavutatav? ”

Diskussioonis osalejad:
Valter Lang, TÜ arheoloogia professor, akadeemik
Tõnis Lukas, Eesti Rahva Muuseumi direktor
Karl Pajusalu, TÜ eesti keele ajaloo ja murrete professor, akadeemik
Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituudi direktor, TÜ antropoloogilise ja etnolingvistika professor
Tõnu Viik, Eesti Humanitaarinstituudi direktor, filosoofia professor

Diskussiooni juhib filosoofiateaduskonna teadusprodekaan Bruno Mölder


Lisainfo veebis: http://www.fl.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikoolis-tuleb-esmaesitlusele-rahvusteadusi-tutvustav-raamat