Poliitökonoomia 5.loeng. Energiajulgeolek ja kliimamuutuste juhtimine. Viljar Veebel

28.09.2010 13528 vaatamist õppevideo Riigiteadus


Loeng keskendub energia ja kliimajulgeoleku seostele. Millised on kesksed probleemid ja ohud kliimaprotsesside juhtimisel, millised aga konstrueeritud valikud? Kuivõrd kliimaohud on erinevad Eesti ja Euroopa Liidu jaoks? Millised on olnud mõõdetud muudatused maailma kliimas viimastel aastatel ja kuivõrd loodetakse neid plaanitud meetmetega suunata? Millised on senised positiivsed ja negatiivsed efektid Eestile? Antakse ka ülevaade Kyoto ja Kopenhaageni kokkulepetega võetud kohustustest ja tekkinud komplikatsioonidest. Analüüsitakse ka kliimapaketi majanduslikku sisu ja mõju EL liikmesriikidele. Loeng on salvestatud Tartus 2010 sügissemestril.