Poliitökonoomia 12. loeng. Poliitökonoomia teoorias ja praktikas: "Globaalne võitlus domineerimise nimel"

16.11.2010 13972 vaatamist õppevideo Riigiteadus


Loeng käsitleb globaalse domineerimise aspekte läbi imperialismi ning hegemonismi mudelite teoorias ja praktikas. Vaadeldakse imperialismi ja hegomonismi eeltingimusi, komponente ja elutsüklit. Loengu teises pooles vaadeldakse imperialistlikke ja hegemonistlikke ilminguid USA, Hiina, ELi ja Venemaa tänases arengus. Kokkuvõttev osa otsib vastust küsimusele, mida peaks väikeriigid nagu Eesti ette võtma uusimperailistlikul ajajärgul kui on oodata hegemoni vahetus. Loeng on salvestatud Tartus 2010 sügissemestril.