Juubelikonverents "90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus I"

04.12.2009 2069 vaatamist Keeleteadus


Rahvusülikooli 90. aastapäeva puhuks korraldatav juubelikonverents "90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus" õppeprorektor prof. Birute Klaas - konverentsi avamine Eesti keele professuurid Tartu Ülikoolis prof. Karl Pajusalu Milleks uurida eesti keelt ja ta sugulasi? prof. Cornelius Hasselblatt (Groningeni Ülikool) 90 aastat läänemeresoome keeleteaduse õpetamist Tartus prof. emer. Tiit-Rein Viitso


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/684575