Konverents 90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus (AUDIO)

04.12.2009 4174 vaatamist konverents Ülikoolist veel Kroonika Varia


2009120401 Konverents 90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus

Rahvusülikooli 90. aastapäeva puhuks korraldatav juubelikonverents "90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus" õppeprorektor prof. Birute Klaas - konverentsi avamine Eesti keele professuurid Tartu Ülikoolis prof. Karl Pajusalu Milleks uurida eesti keelt ja ta sugulasi? prof. Cornelius Hasselblatt (Groningeni Ülikool) 90 aastat läänemeresoome keeleteaduse õpetamist Tartus prof. emer. Tiit-Rein Viitso

Eesti keele professuurid Tartu Ülikoolis prof. Karl Pajusalu

Milleks uurida eesti keelt ja ta sugulasi? prof. Cornelius Hasselblatt (Groningeni Ülikool)

90 aastat läänemeresoome keeleteaduse õpetamist Tartus prof. emer. Tiit-Rein Viitso
 
 
 

Rahvusülikooli 90. aastapäeva puhuks korraldatav juubelikonverents 90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus Soome-ugri keelesugulus 21. sajandi algul prof. Riho Grünthal (Helsingi Ülikool) F.J. Wiedemann ja August Ahlqvist mordvan tutkijoina prof. Sirkka Saarinen (Turu Ülikool) Tartu ülikool ja teised prof. Urmas Sutrop Kateedri külalisteraamat dots. Tõnu Seilenthal