„Teadlikult kestlik ülikool"

Mari- Liis Štrik-Ott, Tartu Ülikooli keskkonnanõunik

Klipi teostus: UTTV 15.11.2023 231 vaatamist


Tartu Ülikooli keskkonnanõunik Mari-Liis Štrik-Ott teeb ettekande äsja valminud Tartu Ülikooli keskkonnaülevaate tulemustest.
 
Ülikoolil on vastutus mitte ainult tulevaste põlvkondade harimisel ja uute teadmiste loomiseks vajalike tingimuste võimaldamisel, vaid ka organisatsioonina keskkonnasäästlikult tegutsemisel.  
 
Ettekanne pakub esmakordset ülevaadet ülikooli keskkonnakorraldusest ja -tegevustest aastatel 2019–2022. Koostatud keskkonnaülevaade koos ülikooli CO2 heite arvutusega on lähteinfo  üle-ülikooliliseks kaasavaks aruteluks keskkonna põhimõtete kehtestamisel ja eesmärkide seadmisel.