DIAGNOSTIKA KAASAEGSED VÕIMALUSED PEREARSTI IGAPÄEVATÖÖS (Kliinik 2008)

04.02.2008 12240 vaatamist konverents Arstiteadus


DIAGNOSTIKA KAASAEGSED VÕIMALUSED PEREARSTI IGAPÄEVATÖÖS

Juhataja: professor Heidi-Ingrid Maaroos

Tänapäevane arusaam diagnostikast perearsti praksises - Heli Tähepõld

H. pylori infektsiooni testide kliiniline hindamine - Heidi-Ingrid Maaroos, Marje Oona

Uus töövahend depressiooni skriininguks perearsti praksises - Pille Ööpik

Vererõhu Holter-monitooringu rakendatavusest ja monitooringu tulemustest perearsti igapäevatöös - Ruth Kalda, Anneli Rätsep

Süvakäsitlus patsiendi esmasel vastuvõtul - Madis Veskimägi


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/334909