Teenindusprotsess, II osa

25.09.2010 3639 vaatamist VariaLoeng annab ülevaate teenindusprotsessidest, nende korraldamiseks vajalikest tööriistadest (sh. teenindusstandardid, tagasisidesüsteem, sisekliendi teenindamine jm.), meeskonnatööst teenindusettevõttes ning kliendikesksest teenindamisest klienditeekonna erinevatel etappidel. Loengus mõtestatakse, mis on teeninduskultuur ja -kvaliteet, milline on teenindusmõttelaad ning milliseid hoiakuid, teadmisi ja oskusi vajab mistahes teenindusvaldkonnas töötav inimene. Loengu pikkus on 4 akadeemilist tundi.