On UTTV, you can follow live webcasts of events important to the University of Tartu and find recordings and photos of past events.

Latest videos

Tartu Ülikooli muuseumi aastakonverents
„Teaduskollektsioon – muuseumile, teadlasele, ühiskonnale?"

Konverentsiteema lähtub Tartu Ülikooli rikkalikest teaduskogudest, millest moodustavad olulise osa õppe- ja teadustöös kasutusel olnud esemed, visuaalsed materjalid ning andmekogud. Huvipakkuvaid eritüübilisi teaduskollektsioone on Eestis veelgi. Konverentsi eesmärk on vaadelda lähemalt nende rolli haridus- ja teadustöös, suhestumist ühiskonnaga ning nende tulevikuvõimalusi.
 
Teaduskollektsioonid on laborite, arhiivide ja materjalide kõrval üks osa teadustaristust. Need aitavad mõtestada, mõista ja (ümber) hinnata minevikku ning tajuda olevikku. Kogutud materjalid muutuvad aja jooksul järjest tähtsamaks infoallikaks. Tulevikus avarduvad uute tehnoloogiate ja meetodite toel teaduskogude erialadevahelise kasutamise võimalused. Need annavad võimaluse saada uut teavet ja teadmisi nii objektide, looduse kui ka inimese kohta. Milline on tulevikus üks hea infoallikas, milliseid andmeid koguda ja säilitada, kuidas saaks teaduskollektsioone analüüsida tehisintellekt? Kas kõiki teaduskollektsioone saab igavesti säilitada, näiteks kaua püsivad kasutuskõlblikuna eestlaste geenipank, herbaariumid ja mitmesugused digitaalsed andmekogud?
 
Ühtlasi tunneme huvi, milline on teaduskollektsioonide roll teadmiste korrastamisel, loomisel, kujundamisel ja ka ümberhindamisel. Millal satuvad teaduskogud huvirühmade tähelepanu keskmesse? Kuidas mõjutavad kollektsioonide ja üksikobjektide kasutamist uued avastused ja leiud ning ümbertõlgendamine. Kuidas on mõjutanud teaduskollektsioone tegelemine nn keerulise pärandiga, eetiliste tõekspidamiste muutumine ja inimõiguste areng? Milline on looduslooliste kollektsioonide roll liikide väljasuremise või kliimakriisi kontekstis?
 
Massdigiteerimise ajastul on üles kerkinud küsimus, kas tulevikus on tarvis füüsilisi kogusid või katavad kogu kasutusvajaduse digimaterjalid. Kas digikogude kättesaadavus on pannud kogusid taasavastama, suurendanud kasutatavust ja muutnud kasutajate profiili? Millised on digimaterjali vaba kasutamise ohud, kui pidada silmas kaasaja andmekaitse rangust või eetilisi printsiipe? Olete oodatud kuulama ettekandeid antud teemadel!
 
Tänavune konverentsiteema on jätkuks 2022. aasta konverentsile „Kunst või teadus“, mis tõstis fookusesse teadusillustratsiooni ning teadlase ja kunstniku koostöö nii ajaloolises perspektiivis kui ka tänapäeval. Tartu Ülikooli muuseumi, Kumu kunstimuuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia ühisprojekti tulemusena valminud näitus „Kunst või teadus“ on avatud 17. novembrist kuni 19. maini 2024 Tartu Ülikooli muuseumis ja selle osaks olevat ekspositsiooni „Kunst või teadus – maastikumaali geoloogia“ saab vaadata 17. novembrist kuni 18. veebruarini 2024 Tartu Ülikooli kunstimuuseumis.
06.12.2023 271 views

Omakultuuriakadeemia - Aivar Simmermann

5. detsembril kell 18.00 tuleb kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava kutsel omakultuuriakadeemiasse külla Aivar Simmermann ettekandega "Erinevad ellusuhtumised, ühine hool".
Jõuluootuse ajal kutsub Simmermann meid üles võrdlema oma sügavaid ja igapäevaseid väärtusi ning küsima, millised on need olukorrad, kus me oma väärtustele toetume ja nende järgi juhindume, millistes olukordades kanname ühist hoolt ümbritseva suhtes?
05.12.2023 37 views Culture

Arvuti vahemälu arhitektuuri vaates

Arvutiarhitektuuriteemaline viimane loeng, teemaks "Arvuti vahemälu arhitektuuri vaates"
05.12.2023 22 views Technology