Karstinähtused Eestis Kostivere karstiala näitel I

Klipi teostus: Mare Isakar/TÜ geoloogiamuuseum 09.04.2011 14063 vaatamist Ökoloogia ja maateadus


TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel käivitunud projekt TÜ Geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus jätkus 2011. aastal üldgeoloogiliste koolitustega.
Karstinähtusi käsitleva koolituse käigus tutvusime voolava vee tegevusega Jägalas ja karstinähtustega Kostiveres. Videos näidatakse üleujutatud Kostivere karstiala, kus vesi voolab mööda suveks ärakuivavat sängi ja neeldub erinevate karstilehtrite kohal
Fotogalerii