Planeet Maa ehitus (Eesti näitel) - Põhja-Eesti pank Pakri poolsaarel

Klipi teostus: Mare Isakar/TÜ geoloogiamuuseum 28.04.2011 14737 vaatamist


TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel käivitunud projekt TÜ Geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus jätkus 2011. aastal üldgeoloogiliste koolitustega.
Planeet Maa ehitust (Eesti näitel) käsitleva koolituse käigus tutvusime litosfääri ehitusega Pakri poolsaarel. Samas sai vaadelda ka mere murrutusel tekkinud kulpaid ning jälgida pangalt allavarisenud kivimplokkide murenemist. Videos näidatakse Pakri pangal paljanduvaid erinevaid kivimkihte: mere murrutusvööndis näeme Alam-Kambriumi liivakive koos kulbastega, panga keskosas Alam-Ordoviitsiumi liivakive, graptoliitargilliiti, glaukoniitliivakivi ja panga ülaosas Kesk-Ordoviitsiumi lubjakive.
Fotogalerii