Norra allikad - kunagised Eesti veerikkamad karstiallikad

Klipi teostus: Mare Isakar/TÜ geoloogiamuuseum 15.04.2011 13177 vaatamist Ökoloogia ja maateadus


TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel käivitunud projekt TÜ Geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus jätkus 2011. aastal üldgeoloogiliste koolitustega.
Karstinähtusi käsitleva koolituse käigus tutvusime voolava vee tegevusega Jägalas ja karstinähtustega Kostiveres. Välitööde käigus filmisime ka Norra allikaid. Videos näidatakse kunagisi Eesti suurima veeanniga allikaid varakevadel. 1972. aasta maaparandustöödega rikuti veesooni ja nüüd on allikad sageli veevaesed. Allikad annavad alguse Oostriku jõele, mis on Põltsamaa jõe lähtejõgesid