Prof Ülle Madise inauguratsiooniloeng: "Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust?"

Video by: UTTV 05.04.2012 27066 views Law


Põhiseaduse olemuse ja tähenduse üle vaieldakse meil ja mujal, iseäranis terrorismivastase võitluse ja eurotsooni murede taustal. Tõhus valitsus ühes parlamendi ja rahva võimuhoobade vähenemisega võib näida otstarbekas. Ülle Madise kinnitusel avaldub just selles keerulises olukorras põhiseaduse ja sõltumatu põhiseaduslikkuse järelevalve väärtus.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/kas-eesti-pohiseadusel-veel-vaartust