Professor Julia Laffranque'i inauguratsiooniloeng «Kellel on viimane sõna inimõiguste kaitsel Euroopas?»

Video by: UTTV 26.04.2012 27894 views Law


Professor Julia Laffranque on Tartu ülikooli vilistlane, siin kaitses ta 2003. aastal ka doktorikraadi väitekirjaga «Kohtuniku eriarvamus. Selle võimalikkus ja vajalikkus Eesti Vabariigi Riigikohtus ja Euroopa Kohtus». Ta on täiendanud end korduvalt Saksamaal, kus omandas 1998. aastal magistrikraadi summa cum laude, aga ka Euroopa ülikool-instituudis Firenzes ning praktiseerinud Euroopa komisjoni õigusteenistuses ning Saksamaa ja Prantsusmaa kõrgeimates halduskohtutes. Julia Laffranque on töötanud justiitsministeeriumi EL-i õiguse talituse juhataja ja asekantsleri ning riigikohtunikuna. Praegu on ta Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik ja rahvusvahelise alalise vahekohtu liige. Aastatel 2008-2010 juhtis Laffranque Euroopa Nõukogu kohtunike konsultatiivkomiteed ning on praegu rahvusvahelise Euroopa õiguse ühenduse president. Euroopa õiguse teemalisi loenguid on ta nii üliõpilastele kui ka riigiametnikele lugenud alates 1999. aastast, 2006. aastal sai temast TÜ õigusteaduskonna dotsent. Julia Laffranque on kirjutanud kaks EL-i õiguse teemalist õpikut, toimetanud mitmeid kogumikke ja on arvukate, sealhulgas rahvusvaheliste publikatsioonide ning Eesti põhiseaduse kommentaaride autor. TÜ Euroopa õiguse professoriks valiti Julia Laffranque 2011. aastal. Tema peamised uurimisvaldkonnad on Euroopa avalik õigus, Euroopa Liidu liikmelisuse konstitutsioonilised ja institutsioonilised aspektid, liikmesriigi kohtute ja Euroopa Liidu kohtu vahelised suhted, kohtuniku sõltumatuse põhimõte, juurdepääs õigusemõistmisele ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/kellel-viimane-sona-inimoiguste-kaitsel-euroopas