Eesti XI Ökoloogiakonverents V

09.04.2010 3638 views conference Ecology and Geography


Eesti XI Ökoloogiakonverents "Elurikkus ja ökosüsteemid" Sektsioon: Elurikkus maismaaökosüsteemides; sektsiooni juhatab Ülo Mander - Anneli Palo "Kvaliteediklasside eristamisest loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpides" - Pille Gerhold "Fülogeneetiliselt vaesed taimekooslused on invadeeritavamad" - Laimdota Truus "Eesti madalsoode ja madalsoometsade kuivendamise mõju peegeldus keskkonnaparameetrites" - Edgar Karofeld "Kirde-Eesti rabade seisundist veerand sajandit hiljem - kas igasugune liigirikkus on väärt kaitset" - Aveliina Helm "Maastikustruktuuri ning inimasustuse mõju taimepopulatsioonide geneetilisele mitmekesisusele Saaremaa ja Muhu alvaritel"