Seminar "Ülikooli avatud uksed ajas ja ruumis"

11.11.2009 1400 views public lecture Various


Seminar "Ülikooli avatud uksed ajas ja ruumis"

Esinevad:

Margit Sutrop, praktilise filosoofia professor, Eetikakeskuse juhataja Tartu Ülikool "Kas väärtusi saab kasvatada? Ülikooli valikud ja võimalused"

Peeter Saari, laineoptika professor, Tartu Ülikool ""Merisea sündroom" kui haritlase väärtussüsteemi nõrkuse avaldus"

Marju Lauristin, sotsiaalse kommunikatsiooni erakorraline professor, Tartu Ülikool "Ülikool kui demokraatia kool"

Seminari juhib Toomas Kiho.