KAS JA KELLELE ON VAJA AKADEEMILISI KLIINILISI UURINGUID? (KLIINIK 2013)

Video by: UTTV 04.02.2013 14854 views conference Medical science


Juhataja ‐ professor Irja Lutsar
Korraldaja: Kliinilise meditsiini doktorikool

50 AASTAT ARSTIDE TÄIENDUSKOOLITUST EESTIS
4.–6. veebruarini 2013 kogunevad Tartus Dorpati konverentsikeskuses iga-aastasel meedikute interdistsiplinaarsel suurkonverentsil "Kliinik 2013" arstid kõikjalt Eestist. Arstiteaduskonna täienduskeskusele on konverents juubelihõnguline – arstide täiendusõpet Eestis on läbi viidud 50 aastat.
Konverentsi avasessioon on pühendatud kliinilistele ravimuuringutele, mida viiakse läbi uute ravimite efektiivsuse ja turvalisuse tõestamiseks. Uuringud toimuvad mitmes etapis, alates laborist kuni patsientideni. “Akadeemilised kliinilised uuringud on tõenduspõhise meditsiini lahutamatu osa, mistõttu avasessioon käsitleb nende vajadust ning analüüsib nende läbiviimisega seotud aspekte,” tutvustab avasessiooni sessiooni juhataja professor Irja Lutsar. Probleemi käsitletakse erinevatest vaatenurkadest. Sessioonil väljendavad oma seisukohti ja pakuvad lahendusi edaspidiseks nii Dagmar Rüütel sotsiaalministeeriumist, Mari Mathiesen Eesti haigekassast, Katrin Kiisk ravimiametist, Aime Keis TÜ eetikakomiteest ja Tuuli Metsvaht Tartu ülikooli kliinikumist.

Konverentsil käsitletakse mitmeid teemasid personaalsest meditsiinist kliinilise meditsiinini. Geenivaramu korraldatud personaalset meditsiini käsitleval sessioonil on esinemas ka tunnustatud teadlased USA-st, professor Erwin Bottinger New York’st ja Laurie Smith Kansas City’st, ning nefroloogia-sessioonil professor Patrik Finne Helsingist. TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuse juhataja dr Pille Taba sõnul on konverentsi kliinilisi sessioone läbivateks teemadeks onkoloogia ja laborimeditsiin, neuroloogia, kopsuhaigused ja kõrge riskiga kirurgilise patsiendi käsitlus. “Esitamisele tulevad kliinilise meditsiini doktorikooli teadustulemused, teemadeks huule- ja suulaelõhedega laste ravi ja kliinilise teadustöö väljundid praktilises meditsiinis, mis annab praktiseerivatele arstidele ülevaate arstiteaduskonna kliinilise kraadiõppe uurimistöödest,” ütleb Taba.


Lisainfo veebis: http://www.kliinikum.ee/koolitus/